056 60 73 40

Wat ouders vinden van ons

(Zelf)evaluatie is een belangrijke pijler van het Beleidsvoerend vermogen. Het geeft inzicht in het eigen functioneren en zorgt ervoor dat je als organisatie kritisch blijft ten opzichte van de eigen werking. We streven naar voortdurende verbetering, rekening houdend met de feedback en input van gezinnen, medewerkers en externe professionals.

Daarom vinden we het belangrijk om verschillende momenten in te lassen waarop die feedback kan mogelijk gemaakt worden.

Sporadische bevragingen naar ouders

Om onze kinderbegeleid(st)ers een hart onder de riem te steken en natuurlijk ook om te horen of onze ouders tevreden zijn, polsten we een tijdje geleden eens naar hun "algemene buikgevoel". Mama's en papa's konden een hartjesscore geven voor hun specifiek kinderdagverblijf of buitenschoolse opvanglocatie. Daarnaast konden de ouders ook toelichten wat ze goed vonden of minder goed vonden. De feedback, scores en opmerkingen die we kregen waren echt hartverwarmend. Om dit te kunnen delen met onze medewerkers was dan ook een heel leuk moment.

Heel vaak zagen we uitspraken terugkeren zoals "Een tweede thuis voor mijn kindje", "Warme liefdevolle sfeer", "Topteam".

Systematische bevragingen naar ouders

Naast deze eenmalige bevraging doen we ook systematische bevragingen via onze kinderopvangsoftware, de zogenaamde ouderenquêtes. Deze bevragingen vinden 4 keer plaats gedurende het opvangplan van het kind, een eerste maal bij de start, een tweede maal na 6 maanden, een derde keer na 1 jaar en een laatste keer op het einde van de opvang.

Week van de kinderopvang

Jaarlijks is er ook nog de Week van de Kinderopvang waarbij ouders vrijblijvend een complimentje kunnen sturen naar een locatie of een kinderbegeleid(st)er specifiek.

 

Zorginspectie

Zorginspectie ziet er op toe dat alle kinderdagverblijven zich houden aan de regelgeving, referentiekaders, eisenkaders en kwaliteitseisen.

Zij organiseren dan ook systematisch inspecties om de concrete uitvoering hiervan te kunnen meten. 

Er zijn 3 soorten inspecties mogelijk:

1. Inspecties op eigen initiatief. Minstens 2 keer in een periode van 3 jaar inspecteert Zorginspectie de groepsopvang en de gezinsopvang die alleen werkt. De gezinsopvang die aangesloten is bij een organisator krijgt minstens 1 keer in een periode van 5 jaar een inspectiebezoek. Deze inspecties gebeuren gewoonlijk onaangekondigd, op gelijk welk moment van de dag. De inspecteur probeert tijdens de inspectie de gewone werking van de opvang zo weinig mogelijk te verstoren.

2. Inspecties op vraag van Kind en Gezin. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een klacht of bij de aanvraag van een nieuwe vergunning door het kinderdagverblijf.

3. Inspecties gericht op de infrastructuur en meestal aangevraagd door het kinderdagverblijf zelf, bvb bij een nieuw gebouw of bij een uitbreiding.

Meer informatie hierover kan je ook terugvinden op https://www.departementwvg.be/zorginspectie/groepsopvang

Opgroeien lanceerde sinds 1 maart 2023 de Kinderopvangzoeker (https://www.opgroeien.be/kinderopvangzoeker). Via de Kinderopvangzoeker kunnen gezinnen, lokale besturen en loketten online info over het aanbod en de kwaliteit van hun kinderopvang opzoeken. Inspectieverslagen kan je op dit platform dus ook terugvinden.

 

 


Reeds uitgevoerde inspecties op vraag van Kind en Gezin bij Kindercentrum vzw sinds 2023

Inspectie Kastaar 28.04.2023

Inspectie Unikids 03.10.2023

Inspectie Kleine Linde 10.10.2023

Inspectie Beukennestje 12.03.2024


Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
info@kindercentrum.be
Tel.: 056 60 73 40
BE 0408.226.775