056 60 73 40

Over Kindercentrum en Kiki


Kindercentrum biedt kwalitatieve kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar als maatschappelijke basisvoorziening voor ouders. 

Kinderen voelen zich goed bij ons en krijgen maximale ontplooiingskansen op diverse ontwikkelingsdomeinen. De kindbehoeftes zijn de spil van onze dagelijkse praktijk. In een sfeer van vertrouwen nemen we deze opdracht op in gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders, met respect voor ieders eigenheid en de onderlinge diversiteit. Kinderen worden beschouwd als gidsen in hun eigen ontwikkeling en ouders als opvoedingspartners.

 

Onze missie

Onze visie (wat we willen zijn, ambitie, gedeeld beeld van de toekomst):

Binnen 5 jaar zijn we:

 • Een warme, zorgende, vertrouwensvolle organisatie voor  zowel kinderen, medewerkers als ouders.
 • Een groeiplek voor kinderen, medewerkers, en ouders.
  • Voor het kind creëren we een positieve en rijke leefomgeving.
  • Door een talentgerichte aanpak, coachen we medewerkers in hun groei naar deskundigheid en kwaliteit.
  • Voor ouders zijn we een vertrouwensvolle partner in de opvoeding van hun kind(eren).
 • Een levendige organisatie waar iedereen durft en mee-creëert, zowel kinderen, medewerkers als ouders.
 • Een gestroomlijnde organisatie die zich kenmerkt door heldere communicatie, efficiënte processen, een duidelijke taakverdeling, kwaliteitsvolle werkomstandigheden en  goede arbeidsvoorwaarden.
 • Werken we met kwaliteitslabel aan Buitenschoolse Opvang Activiteiten samen met lokale overheden en andere vrijetijdsaanbieders.
 • Een betrouwbare, warme basisvoorziening die zijn werking ontplooit in de context van ‘vroeg en nabij’ en de filosofie van de eerste 1000 dagen (*).  In dit licht staan we open voor samenwerking met andere zorgpartners.
 • Minstens 50% gegroeid.  Dit is nodig om een financieel gezonde en stabiele zorgaanbieder en werkgever te zijn binnen de kinderopvangsector.

 

 

(*)De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling en bepalen de kansen in het latere leven. Een geïntegreerd beleid in deze periode is belangrijk omwille van volgende redenen: 1) om ongeboren en geboren kinderen een optimale start te geven. 2) om sociale ongelijkheid op vlak van gezondheid aan te pakken. 3) om kansen te grijpen die er zijn om gezinnen te ondersteunen. 4) omdat investeren in deze periode het meeste opbrengt.

 

Heb je KIKI al ontmoet?


Onze mascotte Kiki werd geboren op 24 september 2022. Dit naar aanleiding van de viering van ons 50-jarig bestaan. Kiki zal nog een grote rol spelen in onze toekomstvisie.

Kiki heeft al heel veel kindjes voor de eerste keer mogen ontmoeten in Plopsaland De Panne. Kiki werd heel enthousiast onthaald en samen hebben we gedanst en gezongen! Wat een feest!

Raad van Bestuur - Algemene vergadering

De Algemene Vergadering (zie leden) en Raad van Bestuur (zie bestuurders) hebben een algemene bevoegdheid inzake bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging en bestaat uit volgende leden en bestuurders:

 • Jacques Verhaeghe (voorzitter-bestuurder-lid)
 • Anne Maes (bestuurder-lid)
 • Lieven Verkest (bestuurder-lid)
 • Luc De Visschere (bestuurder-lid)
 • Marleen De Vos (bestuurder-lid)
 • Rita Redant (bestuurder-lid)
 • Chantal Brouckaert (bestuurder-lid)
 • Peter Sabbe (bestuurder-lid)
 • Myriam Deprez (lid)

 

Directeur Tom Braet is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vzw en heeft 20 jaar ervaring binnen de kinderopvangsector en Vlaamse welzijns- en social- profitsector.


Ondersteunende diensten

Personeelsdienst

Sabrina Huyzentruyt - Coördinator HR en Kwaliteit

sabrina.huyzentruyt@kindercentrum.be

Tanee Flies - Payroll en HR expert

tanee.flies@kindercentrum.be

Lana Leyman - Pedagogisch Coach

lana.leyman@kindercentrum.be

Overkoepelend Groepsopvang, BKO en Gezinsopvang

Ine Barbary - Coördinator Kind

ine.barbary@kindercentrum.be

Communicatie en Kindplanning

Sophie Bourgeois - Coördinator Communicatie, Digitalisatie en Kindplanning

sophie.bourgeois@kindercentrum.be

Jasmien Decancq - Kindplanning

jasmien.decancq@kindercentrum.be

Dienst boekhouding en facturatie

Joanna Van Laere

facturatie@kindercentrum.be

Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
info@kindercentrum.be
Tel.: 056 60 73 40
BE 0408.226.775