056 60 73 40
 

Welkom!

 

Het kindercentrum is een plek waar kinderen warm onthaald worden door geëngageerde ondersteuners. Als warme verbinders dragen wij er – samen met jou - toe bij dat kinderen opgroeien tot unieke, krachtige en sociale mensen. We doen dit door als verantwoordelijke zorgers en betrouwbare communicators in verbinding te staan met kinderen, ouders en hun omgeving. Als zelfbewuste groeiers en ruimdenkende initiatiefnemers onthalen we jouw kind en zetten we zijn/haar welbevinden en ontwikkeling in het centrum.


Van 0 - 3 jaar
Van 2,5 - 12 jaar
Van 0 - 3 jaar

Onze medewerkers aan het woord

  We zijn trots op ons team. Onze samenwerking zit echt goed en we zijn blij dat er ook af en toe eens goed kan gefeest worden!

  Team Vlasbloempje

  Wat een doorzetting en ambassadeurschap in onze organisatie, echt om trots op te zijn!

  Ine barbary
  Coördinator Kind

  We zijn fier om deel uit te maken van Kindercentrum en geven alle prioriteit aan het welbevinden van de kinderen voor- en na schooltijd.

  Isabel en Griet
  Buitenschoolse opvang Torreke

Onze partners


Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
info@kindercentrum.be
Tel.: 056 60 73 40
BE 0408.226.775