Huishoudelijk reglement

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN vanaf 2017
 
(1.) De dagelijkse aansturing is in handen van:
 
Mevrouw Carolien MOREEL voor Beverke & Pompoentje (056 70 24 38)
Mevrouw Katrien WAELKENS voor Lindeke (056 61 35 05)
Mevrouw Sabrina DEMEYER voor Torreke (056 60 38 47)
Mevrouw Sabrina HUYZENTRUYT voor Koekoekje & Gezelleke (056 61 51 12)
Mevrouw Francine DE NYS voor Hemelke, Brugske, Gaverke, Jagerke, Biezeke & Domino (056 60 73 40)
 
Met vragen of opmerkingen kan u in eerste instantie nog steeds terecht bij de begeleidsters van uw kind. Het is ook mogelijk dat u en uw kind(eren) nieuwe gezichten ontmoeten onder de begeleiding, in het kader van de reorganisatie.
 
(2.) De openingsuren wijzigen. Het dagelijks openingsuur is 7.00u, het sluitingsuur is 18.15u.
 
(3.) In 2017 wordt de prijs niet aangepast aan de index. Nieuw is wel de korting van 25% indien er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag naar naar de opvang gaan.
 
(4.) Voor de opvang tijdens de schoolvakanties (in Gezelleke, Torreke, Beverke en Lindeke) kan u vooraf inschrijven. Dit start vanaf de krokusvakantie 2017. Hierbij geldt de (wettelijk verplichte) voorrangsregel voor kinderen tot zes jaar die naar de basisschool gaan. Wij informeren u hierover later nog meer.
 
(5.) Vanaf 1 januari 2017 is er geen ziekendienst (opvang zieke kinderen), verbonden aan het Kindercentrum, meer.
 
(6.) Zoals vermeld in §III. van het huishoudelijke reglement, moeten wij met u een contract of zogenaamde schriftelijke overeenkomst (S.O.) afsluiten. Dat betekent
  • dat er een einddatum staat waarop de opvang van uw kind bij contract wordt afgesloten. Standaard staat er op de S.O. dat dit contract geldig is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind het zesde leerjaar heeft doorlopen. Indien u dit niet wil, gelieve dit expliciet met de begeleiding af te spreken en te noteren op de S.O.
  • Dat dit document bindend is voor beide partijen; voor u als ouder(s) van het opgevangen kind en voor ons als organisator van de opvang. De opzegmodaliteiten gelden zoals ze in de S.O. staan.
 
Huishoudelijk reglementen en schriftelijke overeenkomsten van elke opvanglocatie kan u vinden onder de rubriek 'klanten'