Home

nieuws

 
Vakantiewerking HERFST & KERST 2020

Inschrijven kan via ons digitaal inschrijfsysteem: https://ouderportaal.tjek.be/auth/login
 
De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 20 oktober voor de herfstvakantie en op dinsdag 8 december voor de kerstvakantie.
 
Indien uw kind(eren) niet eerder gebruik maakte van onze opvang, noch voor of na schooltijd, noch tijdens de vakanties, gelieve eerst een mail te sturen naar francine.denys@kindercentrum.be, om de nodige documenten in orde te brengen. Daarna ontvangt u eveneens een unieke code voor ons digitaal inschrijfsysteem.
 
Meer info: klik hier

Afspraken i.k.v. coronacrisis

SCHOOLGAANDE KINDEREN (+2,5)
 
We verwelkomen uw kind(eren) vanaf 1/09 heel graag opnieuw in onze opvang voor en na de schooluren. Misschien heeft u nog wat bezorgdheden of vragen hierbij? We proberen alle informatie op een rijtje te zetten.
 
 
 
Mocht u nog specifieke vragen hebben, aarzal niet ons te contacteren:
 
De Nys Francine, Coördinator BKO
francine.denys@kindercentrum.be
0497/90 72 86
 
Barbary Ine, Hoofdverantwoordelijke KO
ine.barbary@kindercentrum.be
0473/57 62 56
 

Alle kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:

IN 2020
op 11 november; 
en van 24 t.e.m. 31 december.

IN 2021
op 1 januari;
op 5 april;
op 13 en 14 mei;
op 24 mei;
van 19 juli t.e.m. 6 augustus;
op 1 november;
op 11 en 12 november;
en van 27 t.e.m. 31 december.

! op vrijdag 24 december sluiten we de deuren om 16u

IN 2022
op 18 april;
op 26 en 27 mei;
op 6 juni;
van 21 juli t.e.m. 15 augustus;
op 31 oktober en 1 november;
op 11 november;
en van 26 t.e.m. 30 december.


SEPTEMBER 2020 ONLINE ►

Voor GROEPSOPVANG (< 3 jaar), klik hier

Voor BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier


 

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY OF PEUTER? 

Meer informatie over GROEPSOPVANGklik hier

Meer informatie over GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier uw plaatsje aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


Voor onze vacatures, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Meer informatie: klik hier