Home

nieuws

 
Kinderdagverblijf ‘Troetelbeer’ wordt overgenomen door Kindercentrum vzw en omgedoopt tot “ De Kleine Linde”.
 

 
“De Kleine Linde”, een nieuw kinderdagverblijf, een nieuwe naam, een nieuwe start, een nieuw elan. 
 
Na enkele maanden van voorbereiding bundelen Kindercentrum vzw en Basisschool De Linde hun krachten. De samenwerking heeft één globale doelstelling, zegt directeur Tom Braet (Kindercentrum):“Kwaliteitsvolle toegankelijke kinderopvang, welke betaalbaar is voor de ouders en een hoge pedagogische kwaliteit garandeert”. "Aangezien het kinderdagverblijf gelegen is op de site van de basisschool, De Linde te Doomkerke, was de naam van het nieuwe kinderdagverblijf een logische gevolg en werd De Kleine Linde geboren”, geeft directeur Annelies Devolder (Basisschool De Linde) mee. Beide directies zijn dan ook bijzonder tevreden het kinderopvangaanbod in Doomkerke/Ruiselede te kunnen continueren en zelfs opmerkelijk te versterken en uit te breiden in de nabije toekomst. Opmerkelijk hierbij is dat De Kleine Linde het enige kinderdagverblijf is dat werkt met een dagprijs volgens het inkomen van de ouders, dit maakt het voor elke ouder betaalbaar.
 
Meer dan een nieuwe naam.
“Er werd de voorbije tien dagen hard gewerkt en stevig geïnvesteerd in de huidige locatie” getuigt Saskia Hart, de nieuwe verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.  “Investeringen ten gunste van de pedagogische kwaliteit, veiligheid en maximale ontwikkelingskansen voor de aanwezig kinderen alsook in het comfort voor de ouders”, gaat Saskia verder. Zo werd de leefruimte serieus uitgebreid, worden verschillende leefhoekjes geïntroduceerd, zijn twee nieuwe verzorgingsunits geïntegreerd in de leefruimte, werd de vloer deels vernieuwd, creëerden we een nieuwe ruimte die dienst zal doen als snoezelruimte of slaapklasje voor de kleuters van de school. “Ook aan de veiligheid werd gedacht”, glundert Ine Barbary, de preventie-adviseur van Kindercentrum vzw: “Hiertoe zijn alle noodverlichtingen en elektrische installatie vernieuwd en wordt het cameratoezicht geoptimaliseerd, werden alle risico-punten weg gewerkt”.  Dit alles zorgt voor een optimale leefomgeving voor onze allerkleinsten om ze met de beste zorg te kunnen omringen. Daarnaast werd ingezet op het comfort van de ouders en de allerkleinsten, zo beschikt elk kind over zijn eigen unieke bedje, eigen bedlinnen, inclusief aerosleep. Vanaf heden kunnen ouders nu ook hun buggy of maxicosi in het kinderdagverblijf nalaten en is de inkomruimte volledig ingericht om het brengen en halen van de kinderen te optimaliseren. Een optimaal binnenklimaat wordt gegarandeerd door een nog nieuw te plaatsen verwarmings- en koelinstallatie in de leefgroep. “De prachtige ligging, grenzend aan het Disveld, nodigt ons uit om sterker in te zetten op natuurbeleving”, geeft Saskia Hart mee.  Het is de ambitie om met de kinderen zo maximaal te leven en bewegen in de natuuromgeving rondom het kinderdagverblijf en de aangrenzende speeltuinen.  Opgroeien in de natuur wordt één van de belangrijkste pedagogische speerpunten van de werking. 
 
Uitgebreide en vernieuwde ploeg van kindbegeleidsters.
“Inzetten op pedagogisch kwaliteit betekent ook voldoende gediplomeerde kindbegeleiders in huis”, getuigt Tom Braet. “We zijn bijzonder verheugd dat twee vaste medewerkers geloven in het nieuwe concept en de oversteek met ons meemaken”. Om te allen tijde over voldoende medewerkers te beschikken wordt het team versterkt met twee extra kindbegeleiders, waarvan er reeds iemand werkt als kinderverzorger in de basisschool De Linde.
 
Futureproof, schaalvergroting in kinderopvang is goed!
Kinderopvangorganisatoren dienen op vandaag aan grote uitdagingen het hoofd te bieden.  Er zijn de terecht hoge kwaliteitseisen voor de pedagogische werking en infrastructuur.  De financiële leefbaarheid van kinderopvangorganisatoren staat onder druk en de vraag naar voldoende betaalbare nabije kwaliteitsvolle kinderopvang voor ouders stijgt met de dag.  Het beschikken over voldoende geschoolde en permanent gevormde kindbegeleiders is een continue uitdaging. Hierbij zijn samenwerking, het bundelen van expertise, schaalvergroting en het inzetten op management vanuit sociaal ondernemerschap de oplossingen om deze uitdagingen succesvol te realiseren.  Juist hierop wenst Kindercentrum vzw de komende jaren in te zetten. N.a.v. de aansluiting van De Kleine Linde tot Kindercentrum beschikt Kindercentrum nu over 247 kindplaatsen groepsopvang en 62 kindplaatsen gezinsopvang in Waregem-Wingene-Ruiselede.
 
Door uitbreiding leefruimte, nog enkele vrije kindplaatsen ter beschikking
Elk kind is welkom.  Met enige blijdschap kunnen we ook aankondigen dat er nog enkele extra vrije kindplaatsen aangeboden kunnen worden vanaf 04/01/2021.  Voor meer inlichtingen, bezoek of inschrijven kan u zich, vanaf 04/01/2020, richten tot het Kindercentrum telefonisch: 056 60 73 40 of via planningenselectie@kindercentrum.be
 
Praktische gegevens kinderdagverblijf De Kleine Linde:
Kinderdagverblijf ‘De Kleine Linde’, Brandstraat 26, 8755 Doomkerke/Ruiselede
Openingsuren: van 07u00 tot 18u30
Dagprijzen:  inkomensgerelateerd, u betaalt volgens uw inkomen.
Jaarlijks ontvangt elke ouder een fiscaal attest om toe te voegen aan je personenbelasting. 
 
Kleine Linde | Kindercentrum vzw
https://www.facebook.com/De-Kleine-Linde-kinderdagverblijf 0
 

Federale Regering verhoogt de belastingvermindering voor kinderopvang voor ouders
 

 
De Federale regering besliste om de belastingvermindering die ouders kunnen krijgen voor kosten voor kinderopvang vanaf het inkomstenjaar 2020 te verhogen naar maximaal 13 euro per kind per opvangdag. Tot nu toe was dat maximaal 11,20 euro.
Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.
Ook uitgaven van ouders voor professionele opvang van zieke kinderen komen voortaan in aanmerking voor de belastingvermindering.
Ten slotte wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 14 jaar. Voor kinderen met een zware handicap wordt dat 21 jaar.

 

Update voor groeps- en gezinsopvang (0-3j)

Kindercentrum vzw heeft de voorbije dagen samen met andere kinderopvangkoepels er hard voor geijverd om aan jullie verzuchtingen te kunnen voldoen. We zijn dan ook blij dat we je kunnen melden dat we voor de maand november 2020 terug gaan naar de algemene compensatie zoals die het geval was in de periode maart 2020 tot september 2020. Daarom besliste Wouter Beke, samen met de Vlaamse Regering om de compensatieregeling terug in te voeren. De minister zal maand per maand beslissen of deze regel verder blijft gelden of niet.
Alvast in november en december 2020 en januari 2021 betaal je niets als je kind afwezig is en moet je GEEN respijtdagen opnemen. Het aantal respijtdagen waarop je recht hebt, wordt wel met 1/12de per maand verminderd.
Kindercentrum vzw wil een betrouwbare kinderopvangpartner zijn voor zijn ouders en kinderen. Daarom doen we er momenteel alles aan om de kinderopvang maximaal open en veilig te houden voor alle kinderen en kinderbegeleiders. Bijgevolg kan het gebeuren dat u mogelijks een andere kinderbegeleidster in de leefgroep zal opmerken. Dit zijn vlinders die ingezet worden om ziek of in quarantaine geplaatst personeel te vervangen. We blijven u alvast vragen om blijvend alle maatregelen strikt op te volgen. Samen zijn we sterk en kunnen de we kinderopvang blijven garanderen.
 
 
Alle kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:


 
IN 2021
op 1 januari;
op 5 april;
op 13 en 14 mei;
op 24 mei;
van 19 juli t.e.m. 6 augustus;
op 1 november;
op 11 en 12 november;
en van 27 t.e.m. 31 december.

! op vrijdag 24 december sluiten we de deuren om 16u

IN 2022
op 18 april;
op 26 en 27 mei;
op 6 juni;
van 21 juli t.e.m. 15 augustus;
op 31 oktober en 1 november;
op 11 november;
en van 26 t.e.m. 30 december.
 

Voor BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier
 

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY OF PEUTER? 

Meer informatie over GROEPSOPVANGklik hier

Meer informatie over GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier uw plaatsje aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


Voor onze vacatures, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Meer informatie: klik hier