Home

nieuws

 

 

Locaties ZOMERVAKANTIE

Opgelet, op sommige locaties is er een gewijzigd aanbod qua leeftijdscategorie(!)

Beverke
Stedelijke basisschool Beveren-Leie, Koning Albertstraat 41, 8791 Beveren-Leie
Aanbod voor kleuter en lager
Capaciteit 50 kinderen

Biezeke
Lokaal buitenschoolse opvang kerk Biest, Bieststraat 75, 8790 Waregem
Aanbod voor kleuter en lager
Capaciteit 50 kinderen

Desselgem
Vrije basisschool Desselgem, Liebaardstraat 7, 8792 Desselgem
Aanbod voor kleuter en lager
Capaciteit 50 kinderen

Gezelleke
Stedelijke basisschool G. Gezelle, ingang via Damweg (parking)
Aanbod voor kleuter en lager (!)
Capaciteit 50 kinderen kleuter, 50 kinderen lager

Hoveke
Vrije basisschool Nieuwenhove, R. Van Meerhaeghestraat 61, 8790 Waregem
Aanbod voor kleuter en lager
Capaciteit 50 kinderen

Lindeke
Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, Koekoekstraat 26, 8790 Waregem
Aanbod enkel voor kleuter
Capaciteit 50 kinderen

Torreke
Stedelijke basisschool Torenhof, Albert Servaeslaan 62, 8790 Waregem
Aanbod enkel voor kleuter (! )
Capaciteit 50 kinderen

Zoals aangekondigd ontvangt u maandag (8 juni) een unieke code voor digitale inschrijving.
Zoals in onze vorige communicatie opgenomen vragen we voor elk kind een minimale aanwezigheid van 3 volle dagen per week.

 


Aanbod ZOMERVAKANTIE

De zomervakantie nadert met rasse schreden. Wij willen er u alvast over informeren dat u zeker ook dit jaar bij ons terecht kunt voor de opvang van uw kind(eren).
Vanzelfsprekend organiseren ook wij ons enigszins anders dan andere jaren. Achter de schermen zoeken we verder uit hoe wij u allen een aanbod kunnen doen zo dicht mogelijk in de buurt van “uw kot”. We bekijken hoe we locaties kunnen voorzien, verspreid in de regio Groot-Waregem. Over de exacte locaties informeren wij u in de loop van vrijdag, 5 juni.

Hoe wordt er gewerkt tijdens de zomervakantie?

We geven u alvast volgende algemene principes mee, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen i.k.v. Coronacrisis:

 • U zult uw kinderen kunnen inschrijven voor opvang per week, met een minimum volume van drie opvangdagen per week per kind;
 • Per week behoren uw kinderen tot een vaste contactbubbel of groep van maximum 50 personen (kinderen en begeleiding);
 • Kinderen tussen 3 en 12 jaar worden gemengd opgevangen in een bubbel, zodat ook zussen en broers op dezelfde locatie gebracht en gehaald kunnen worden; indien mogelijk wordt er doorheen de dag wel opgesplitst in kleinere (leeftijds)groepen;
 • Het is niet mogelijk binnen eenzelfde week de opvang bij ons te combineren met opvang in andere (sport-, cultuur-, …) kampen of andere opvanginitiatieven (om de mix tussen contactbubbels zoveel mogelijk te beperken), tenzij de eigen verruimde contactbubbel van het gezin;
 • Er wordt dan ook geen opvang door ons voorzien voor en na dergelijke kampen of recreatie;
 • Uw kinderen brengen een eigen lunchpakket (eventueel tussendoortjes) mee; er worden geen warme maaltijden of soep voorzien.

Wat blijft er zoals voorheen?

 • De openingsuren: van 7u ’s morgens tot 18.15u ’s avonds zijn uw kinderen welkom;
 • Elke dag in juli en augustus, behalve tijdens ons collectief verlof van 20 juli t.e.m. 7 augustus 2020 en op maandag, 31 augustus 2020;
 • U betaalt voor de gereserveerde opvangdagen:

1/3 dag (- 3 uur)

3.59€

Halve dag (+ 3u / - 6 uur)

7.19€

Volledige dag (+ 6 uur)

12.42€

 • We maken er sowieso een bijzondere zomer van!

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven, als ik al klant ben bij Kindercentrum?
U zult op maandag, 8 juni een link krijgen met een persoonlijke code om vervolgens in te loggen en uw kinderen in te schrijven via ons digitaal inschrijfsysteem voor de vakantiewerking: https://ouderportaal.tjek.be/auth/login
De inschrijvingen worden afgesloten op zondag, 21 juni 2020.
Er worden maximaal 50 kinderen ingeschreven per contactbubbel/locatie (zie algemene toelichting eerder).

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven indien ik nog geen klant ben bij Kindercentrum?
Indien uw kind(eren) niet eerder gebruik maakte van onze opvang, noch voor of na schooltijd, noch tijdens de vakanties, gelieve eerst een mail te sturen naar francine.denys@kindercentrum.be, om de nodige documenten in orde te brengen. Daarna ontvangt u eveneens een unieke code voor ons digitaal inschrijfsysteem.

Moet ik mijn kinderen nog wekelijks uiterlijk op donderdag inschrijven voor de opvang voor en na school en op woensdagnamiddag?
Neen, uw kinderen kunnen zonder voorafgaandelijke berichtgeving terug bij ons terecht tot eind juni op de reguliere momenten. Er dient op woensdag wel een eigen lunchpakket meegebracht te worden.

We hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben én uw kinderen te mogen verwelkomen deze zomer!


Al onze kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:

 • 1 juni 2020
 • van 20 juli tot 7 augustus 2020
 • 11 november 2020
 • van 24 tot 31 december 2020

Voor de GROEPSOPVANG (< 3 jaar), klik hier

Voor de BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor de VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier


 

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY in de groeps- of gezinsopvang

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GROEPSOPVANGklik hier

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier een plaats aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum Waregem vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


WIJ WERVEN AAN!

Voor meer informatie, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum Waregem vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Voor meer info klik hier