Home

nieuws


Fiscale attesten voor opvangkosten aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019
 
 
De fiscale attesten 2019 worden in de week van 20 april 2020 opgemaakt en verstuurd.
Bent u ingeschreven op onze E-factuur, dan ontvangt u ook deze attesten via e-email.
Bent u niet ingeschreven op onze E-factuur, dan worden de attesten per post verstuurd.
Onze attesten worden opgemaakt per kind en per kinderopvanglocatie.
 
Alvast bedankt om wijzigingen in adresgegevens door te geven via info@kindercentrum.be
 

Noodopvang paasvakantie van 06/04/2020 tot 17/04/2020

 
Beste ouder
 
In samenwerking met de Waregemse basisscholen en Kindercentrum vzw, zorgt Stad Waregem voor de volgende regeling voor de noodopvang van kinderen tijdens de paasvakantie.
Zonder de vrijwillige inzet en de warme solidariteit van ons onderwijzend personeel, zou dit niet mogelijk zijn. De oprechte dankwoorden van het stadsbestuur aan de Waregemse basisscholen en het Kindercentrum vzw, zijn dan ook meer dan terecht.
Onderstaande richtlijnen kaderen binnen de maatregelen die de regering heeft genomen in de aanpak van de coronacrisis. Kind en Gezin herhaalt de oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen.
 


19 maart, update

KINDERDAGVERBLIJVEN (-3 j) / ONTHAALOUDERS

Beste ouders

Wij willen jullie oproepen om jullie opvangnood voor volgende week (23-27 maart) uiterlijk in de loop van 20 maart door te spelen aan uw verantwoordelijke of onthaalouder.

Het blijft gaan om noodopvang. De opvang blijft open voor kinderen van ouders voor wie dit echt nodig is om te kunnen blijven werken en die niet kunnen thuiswerken en zo direct of indirect mee helpen het gezondheidssysteem draaiend te houden. Met voorrang voor ouders die werken in de gezondheids- en voedingssector en het veiligheidspersoneel. Bij tekort aan personeel of teveel opvangvragen, gaat er absolute voorrang uit naar die 3 laatste groepen.

In de bijlage vindt u nogmaals een overzicht terug van de geldende strikte maatregelen.

Met dank wederom voor uw begrip, Kindercentrum vzw


19 maart, update 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (+ 2,5 j)

Beste ouders

Wij willen jullie oproepen om jullie opvangnood voor- en naschoolse opvang voor volgende week uiterlijk morgen, in de loop van 20 maart door te spelen aan Francine De Nys, via francine.denys@kindercentrum.be .  

Dit is belangrijk, zodat wij niet nodeloos personeel dienen op te roepen in deze moeilijke omstandigheden.

Het blijft gaan om noodopvang. De opvang blijft open voor kinderen van ouders voor wie dit echt nodig is om te kunnen blijven werken en die niet kunnen thuiswerken en zo direct of indirect mee helpen het gezondheidssysteem draaiend te houden. Met voorrang voor ouders die werken in de gezondheids- en voedingssector en het veiligheidspersoneel. Bij tekort aan personeel of teveel opvangvragen, gaat er absolute voorrang uit naar die 3 laatste groepen.

In de bijlage vindt u nogmaals een overzicht terug van de geldende strikte maatregelen.

Met dank wederom voor uw begrip, Kindercentrum vzw


Al onze kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:

  • 13 april 2020
  • 1, 21 en 22 mei 2020
  • 1 juni 2020
  • van 20 juli tot 7 augustus 2020
  • 11 november 2020
  • van 24 tot 31 december 2020

Voor de GROEPSOPVANG (< 3 jaar), klik hier

Voor de BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor de VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier


 

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY in de groeps- of gezinsopvang

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GROEPSOPVANGklik hier

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier een plaats aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum Waregem vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


WIJ WERVEN AAN!

Voor meer informatie, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum Waregem vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Voor meer info klik hier